tumi akhon bondo

Tumi akhon bondo...amar khub Dear,
Amakeo rakho tumar... ridoyer Near,
God chara kaoka tumi...karona Fear,Copyright www.lovelysms.com
Dekhba kovo jibona tumar...asbena Tear