ki bumb da barosa

Ki bumb da barosa yaar,
Bumb kidhron di aaway..
Chad mulak te chaliye baaaar, hooooo..

chad mulak te chaliye baar,
Kam aaway na aaway?