humko sms apke padosi

:(?,')
oye hello
.!!.

(?,')
sun rahe ho ke
.!!. nahi?

(?,')
humko
.!!. SMS

Apke padosi
karenge..kya?.?